Beställ etiketter

Uppmärksamma dina kunder på att betala till ditt Bankgiro genom att fästa etiketter på dina fakturor med texten Tack för att du betalar till vårt bankgironummer. 

Etiketterna levereras i ark med 52 etiketter/ark. T.ex. om du beställer 4 ark blir det totalt 208 etiketter. 

Beställ etiketterna genom att skicka ett meddelandet till info@bankgirot.se

Beställningen ska innehålla följande information: 

Antal ark med etiketter:
Beställarens namn:
Företag:
Gatuadress eller box:
Postnummer och ort:
Telefon:
E-postadress: