Samarbete med Mentor

Bankgirot vill ta ett tydligt socialt samhällssansvar och har valt att verka för att hjälpa ungdomar ute i samhället genom att vara goda förebilder. Bankgirot samarbetar därför med den ideella organisationen Mentor.

Bankgirots samhällsansvar tillsammans med Mentor

Målet med Bankgirots och Mentors samarbete är att stötta ungdomar. Det kan vara stöd i att fatta beslut i skolval, av arbetsinriktning men även att våga tacka nej till droger och inte ta till våld.

Samtidigt ger vi våra medarbetare möjligheten att vidareutvecklas som medmänniskor genom att stötta ungdomar och delta i mentorprogrammet eller som jobbmentor. 

Syftet är att skapa ett engagemang för och uppmuntra Bankgirots medarbetare att aktivt delta i samarbetet för att stötta ungdomar ute i samhället med besluten som krävs in i vuxenlivet.

Jobbmentor för en dag via Mentororganisationen

Som jobbmentor inspirerar och peppar vi ungdomar som går i högstadiet. Tillsammans med andra jobbmentorer berättar vi om vårt yrke och ger ungdomarna en bredare syn på olika yrkesval och påvisar att det finns olika vägar att nå dit man vill.

Vår kollega Malin var jobbmentor för en dag tillsammans med 8 andra jobbmentorer. Eleverna de träffade gick i årskurs 9 och de var väl förberedda med frågor till jobbmentorerna. Det var många olika frågor t.ex. Hur mycket tjänar du? När börjar du på morgonen? och Gillar du din chef? 

En elev uttryckte oro: Om jag väljer fel nu så är kanske det är kört? - Några elever verkade bli lite lugnare inombords, när jag sa att det faktiskt går att välja om ifall att det känns helt fel och att jag heller inte visste vad jag ville när jag var femton år, säger Malin, kundansvarig.

Malin summera dagen med orden: en rolig, snabb och spännande mix av intervjuer och speeddating. Jag kan absolut tänka mig att vara jobbmentor igen och det var roligt att träffa de andra jobbmentorerna från olika företag.
Bankgirots samarbete med Mentor och att vi får göra det på arbetstid är en möjlighet i vår medarbetarutveckling, vilket känns fantastiskt. Det sätter Bankgirot på kartan som ett socialt ansvarsfullt företag!

Ytterligare en kollega har varit jobbmentor fören dag och säger: 

Eftersom jag tycker mitt jobb är roligt och intressant är det ju fantastiskt att få berätta och dela med mig till andra vad jag arbetar med. Det gav mig så mycket energi att få träffa de här ungdomarna. Det är ju dessa ungdomar som är vår framtid, säger Elisabeth, Implementationskonsult och Jobbmentor för en dag.

Mentor i Mentorprogrammet

Vi har även anställda som är mentorer i mentorprogrammet. Som mentor träffar du en ungdom varannan vecka under ett års tid. Målet är att mentor och ungdom ska lära känna varandra och att mentorn ska vara en trygg och stabil vuxen att vända sig till med frågor och funderingar. Mentorn kan även kan vara en kompis att ha roligt med. Syftet med mentorskapet är att stärka ungdomens självkänsla men även hjälpa till att utveckla personens sociala nätverk. 

Vår kollega Annelie har varit mentor i mentorprogrammet och träffar en sjuttonårig tjej varannan vecka. Målet är att Annelie ska vara en trygg och stabil vuxen att vända sig till med frågor och funderingar i syfte att stärka hennes självkänsla och social nätverk. Frågorna som diskuteras handlar som livsvalen vi står inför och alla sociala koder som gör det så svårt att passa in i vårt samhälle. Annelie tycker att det är viktigt att få bidra till ungdomars utveckling med tanke på att livet är så tufft idag. 

Det känns fantastiskt bra att kunna vara ett stöd i en ung tjejs liv. Det är faktiskt roligare än vad jag trodde och en förmån att få vara en speciell vuxen som den här tjejen valt att få ha i sitt liv. Det är verkligen värt all tid jag lägger ner. Mycket skratt blir det och ibland knepiga frågor, säger Annelie, Tjänsteägare och mentor

Nu blir även vår kollega Fredrik mentor. Han vill stötta ungdomar mellan 13-17 år gamla för att kunna skapa en djup relation och vara ett långsiktigt stöd till en ungdom.

Fredrik berättar att det känns pirrigt inför första möte, för det enda han vet är att adepten är en 14-årig kille. För att vara förberedd och veta vad ansvaret som mentor innebär har Mentor genomfört ett informationsmöte om Mentors betydelse, hur det är att vara mentor och eventuella problem som kan uppkomma och hur man i sådana fall kan lösa dem.

Jag tror att detta är ett relativt lätt sätt att bidra till att stötta våra ungdomar, att försöka vara en god förebild och finnas till som en kompis. Det krävs inte så mycket tid av mig men det ger nog mycket till samhället, säger Fredrik, Verksamhetsutvecklare.