Vårt samhällsansvar

Bankgirot arbetar i dag mer och mer aktivt med hållbarhet och samhällsansvar. Transparens och trovärdighet är idag avgörande för vårt företags framgång.

Bankgirot arbetar för att integrera samhällsansvar och hållbarhet i sin verksamhet kortsiktigt och långsiktigt. Vi är ett öppet företag som erbjuder våra kunder säkra och effektiva tjänster och produkter vilket gör att våra kunder kan fatta bättre globala affärsbeslut.