Rapportera oegentligheter (Whistleblowing)

Bankgirots verksamhet är tillståndspliktig och ska bedrivas i enlighet med gällande lagar, regler och tillstånd. Verksamheten ska bedrivas hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för betalningssystemen och Bankgirots verksamhet i övrigt upprätthålls.

Whistleblower Visselpipa

Skulle du som samarbetspartner eller annan extern part, konsult och medarbetare iaktta beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga kan du rapportera dessa oegentligheter via Bankgirots whistleblow-förfarande.

Whistleblowing/rapportering av oegentligheter avser framförallt anmälan mot personer i ledande ställning inom Bankgirot. En anmälan kan göras anonymt. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar, varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden.

Så här gör du

Du skickar in din iaktagelse via brev som postas till Bankgirot, 105 19 Stockholm
eller
genom att lämna brevet till receptionen på Mejerivägen 1 under vardagar kl. 08.00-17.00.

Kuvertet ska vara märkt ”Bankgirots Säkerhetschef tillhanda”.